Hjärtklappning information
Hjärtklappning information
D-vitamin och barn

Hjärtklappning hos barn

Hjärtklappning hos barn kan vara mycket skrämmande både för barnet och föräldrarna.

Hjärtklappning hos barn uppstår vanligtvis från fysiologiska stimuli såsom motion, emotionell upphetsning och smärta.

Hjärtklappning kan förekomma i perioder av hög stress eller ångest.

En duktig flicka

Hjärtklappning definition

Hjärtklappning är medvetenhet om att hjärtat slår snabbt, kraftfullt eller oregelbundet. Hjärtklappning kan kännas som ett fladdrande i barnets bröst eller missade hjärtslag.

När hjärtat slår för snabbt kallas det för takykardi.

Som riktlinje föreligger takykardi om hjärtat slår:

 • >160 slag/minut hos spädbarn
 • >140 slag/minut hos barn
 • >100 slag/minut hos ungdomar och vuxna

Viktigt att observera

Eftersom många barn inte kan beskriva sina klagomål fokusera din uppmärksamhet initialt på eventuell förekomst av:

 • feber (infektion)
 • blekhet (blödning)
 • torra läppar och munslemhinnan (uttorkning)
 • förstorad sköldkörtel, darrighet, värmeintolerans (överfunktion i sköldkörtel)
 • har barnet tagit någon annans medicin? (utesluta läkemedelsinducerad hjärtklappning)
 • utesluta användning av olagliga droger
Viktigt att observera vid hjärtklappningsbesvär
Viktig information

Undvik läsk, energidrycker och sportdrycker som innehåller koffein eller andra stimulantia som kan orsaka hjärtklappning.Energidrycker och hjärtklappning

SignÅLDERSGRÄNS FÖR REDBULL Energidrycker kan ge hjärtklappning och koncentrationssvårigheter. Skall man sätta in åldersgräns för energidrycker?

LÄS MER

Extraslag

Extraslag är en vanlig orsak till hjärtklappning hos barn.

Detta är vanligtvis ett icke-allvarligt medicinskt tillstånd som uppstår när det elektriska systemet i kroppen får en signal från hjärtat före så kallad sinusknutan.

Astmatiska besvär

Barn som hyperventilerar kan ha hjärtklappning som medföljande symptom. Det är inte ovanligt att barn som hyperventilerar ofta har astmatiska besvär i botten.

Medicinering mot astmatiska besvär (Bricanyl, Ventoline, Airomir, Teofyllin, Theovent, preparat mot förkylning och hosta) kan göra att hjärtklappning blir ännu mer uttalad.

POTS

Kraftigt ökning av hjärtfrekvens (> 30 slag över baslinjen eller > 120 slag per minut hos vuxna) i samband med uppresning är inte ovanligt hos framför allt tonårsflickor.

Tillståndet kallas för POTS ("Postural orthostatic tachycardia syndrome" - på engelska) och ger symptom i form av hjärtklappning, yrsel och darrighet.

Ökat vätskeintag kan minska symptomen hos drabbade individer.

Tillbaka till toppen

Att fastställa orsaken till hjärtklappning

En noggrann sjukdomshistoria är viktig för att fastsälla orsaken till hjärtklappning. Av den anledning är det viktigt att observera även övriga symptom (förutom hjärtklappning) och tecken hos barnet samt diskutera dem med primärvårdsläkare eller barnläkare:

 • feber
 • yrsel
 • svimningar speciellt efter ansträngning
 • huvudvärk (även episodisk)
 • blåa läppar eller fingrar
 • svettning
 • blekhet
 • andnöd
 • obehag i bröstet
 • högt blodtryck
 • buksmärtor
 • matningsproblem
 • viktminskning
 • smärta eller svullnad i lederna
 • hjärtklappning börjar och slutar plötsligt?
 • hjärtklappnings duration? (sekunder, minuter)
 • finns det någon i familjen med plötslig oförklarlig död?

Barn som har förlorat medvetande speciellt vid ansträgning, har en medfödd hjärtfel eller genomgått hjärtkirurgi kan ha en mer allvarlig bakomliggande orsak till hjärtklappning.

Viktigt att observera vid hjärtklappningsbesvär
Viktig information

Du bör söka läkarvård om ditt barns hjärtklappning åtföljs av andnöd, obehag i bröstet, svimningskänsla eller svimning. I sådana fall kan hjärtklappning bero på en underliggande hjärtsjukdom.


Idrottsdöden bland unga

SignDOG EFTER TRÄNING 15 ÅR GAMMAL Plötsligt hjärtstillestånd drabbar framför allt unga i samband med ansträngning. Ungdomar och barn som får yrsel eller svimmar efter ansträngning måste undersökas ordentligt. Det finns ofta ett medfött eller ärftligt hjärtproblem i bakgrunden.

LÄS MER
Tillbaka till toppen

Vagala manövrar

Hos mer stabila patienter, kan användning av så kallade vagala manövrar avsluta episoder med hjärtklappning (detta beror på bakomliggande orsak till hjärtklappning):

 • hos spädbarn och småbarn kan man täcka ansikte med en plastpåse fylld med is och kallt vatten i 15 till 30 sekunder (dock inte över näsan eller ögonen!)
 • hos större barn kan man sätta två fingrar i halsen och försöka provocera kräkning eller låta barnet blåsa hårt på tummen
Viktigt att observera vid hjärtklappningsbesvär
Viktig information

Om hjärtklappning kvarstår i mer än 15 till 30 minuter kan det vara skäligt att ta barnet till närmaste vårdcentral eller akutmottagning för dokumentation av hjärtrytmen och vidare behandling.


Tillbaka till toppen
Anpassad sökning
Din hälsa i vårt fokus!