Hjärtklappning information
Hjärtklappning information
Tum-EKG Ny metod att identifiera tyst förmaksflimmer

Tum-EKG

Ny metod för EKG-registrering

Många patienter som söker hos sin läkare på grund av hjärtklappning remitteras till klinisk-fysiologisk avdelning vid respektive medicinklinik för Holter-EKG (24 timmar). Men om man har hjärtklappningsbesvär bara periodvis är chansen att fånga upp relevanta hjärtrytmrubbningar jämförelsevis låg.

EKG-registrering, just när patienten känner av sin hjärtklappning skulle varit en mycket mer bekväm metod. Nu är detta möjligt tack vare en ny apparat som heter Tum-EKG.

Tum-EKG var som helst, när som helst

Fördelar med Tum-EKG:

  • enkel att använda
  • apparaten är liten nog att passa i en ficka och därmed kan man ta den med sig överallt
  • allt som krävs för EKG-registrering och överföring är att hålla tummarna mot två sensorer på EKG-dosan i 10-30 sekunder och trycka på sänd
  • möjlighet att registrera EKG vid symptom
  • överföring av EKG-registrering genom det fasta eller mobila telenätet och utan kontakt med sjukhuspersonal (den nyare modellen har inbyggd mobiltelefon för automatisk överföring)
  • kan användas av olika patientgrupper inklusive äldre och barn
  • du kan hämta apparaten redan på din vårdcentral (i vissa landsting)
Hjärtklappningar

Tätare kontroller - säkrare analys

Man ombeds att göra en EKG-registrering två gånger om dagen och vid förekomst av hjärtklappning. Detta för att spåra även hjärtrytmrubbningar som inte ger några symptom. Du behåller apparaten i 2-4 veckor.

Metoden är särskilt lämplig för diagnostisering av förmaksflimmer som inte ger några symptom där risken är stor att patienter berövas en adekvat blodförtunnande behandling.

Tum-EKG Ny metod att identifiera tyst förmaksflimmer

SignSTROKE TILL FÖLJD AV FÖRMAKSFLIMMER KAN FÖREBYGGAS Tum-EKG är en helt unik apparat, som ger bättre och mer noggrann diagnostik jämfört med traditionella metoder. Att hitta betydligt fler patienter med förmaksflimmer är den största fördelen med tum-ekg.

LÄS MER
Tillbaka till toppen

BRILIQUE

Brilique - nytt läkemedel som minskar risken att få hjärtinfarkt eller stroke

SignBRILIQUE MINSKAR RISKEN ATT DÖ I HJÄRTKÄRLSJUKDOM Brilique påverkar blodplättarna så att de har svårare att klumpa ihop sig vilket ingår i förstadium till proppbildning. Om blodproppen stänger av ett kärl i hjärtat drabbas man av en hjärtinfarkt. Brilique används vid en hjärtinfarkt och instabil kärlkramp och minskar risken för att man ska få ytterligare en hjärtinfarkt eller en stroke eller dö i hjärtkärlsjukdom. Vanliga biverkningar: andfåddhet, näsblödning, svart avföring, blåmärken, kraftigare blödning än normalt efter en operation. En fruktad komplikation är hjärnblödning. Kontakta läkare omedelbart om du märker bland annat plötslig domning eller svaghet i armen, benet eller ansiktet, plötslig förvirring, svårigheter att tala eller förstå andra, plötslig yrsel eller plötslig svår huvudvärk. Brilique ingår i läkemedelsförmånerna från och med den 9 juni 2011.

LÄS MER

Renal denervation

Renal denervation - en helt ny metod för att sänka blodtrycket

SignNERVSYSTEMET "LURAS" TILL ATT INTE HÖJA BLODTRYCKET Nästan två miljoner svenskar har högt blodtryck vilket innebär ökad risk för allvarliga sjukdomar som hjärtinfarkt, stroke och njursvikt. Men med en helt ny metod kan farligt högt blodtryck sänkas rejält hos personer som inte blivit hjälpta av mediciner. Läkaren går in i njurarnas artärer via ljumsken varefter nerverna värms upp så att nervsignaler mellan njurarna och hjärnan blockeras och på så sätt "luras" nervsystemet till att inte höja blodtrycket.

LÄS MER

Tillbaka till toppen
Anpassad sökning
Din hälsa i vårt fokus!