Hjärtklappning information
Hjärtklappning information
Allmänt om hjärtklappning

Hjärtklappning

Hjärtklappning innebär kraftig hjärtsammandragning. Hjärtklappning kan ibland leda till obehagskänsla i bröstkorgen. Faktum är att patienter med både hjärtklappning och oklar svimning är relativt vanligt förekommande i primärvården. Medvetenhet om starka eller snabba hjärtslag är inget ovanligt vid ångest, stress eller fysisk aktivitet.

Oftast klagar patienterna över hjärtklappning när de är besvärade av sina symtom under vila. Med andra ord känns hjärtklappning mest när man upplever en överdrivet accelererad puls jämfört med graden av fysisk aktivitet.

Hjärtklappning i primärvården

Hjärtklappning och hjärtsvikt

Ihållande hjärtklappning kan leda till hjärtsvikt. Tillståndet kallas för takykardi-inducerad kardiomyopati. Har man utvecklat sviktande hjärtfunktion kan det oftast räcka med att återställa en normal hjärtfrekvens för att hjärtat skall återfå sin normala funktion.

Hjärtsvikt folksjukdom

SignVAR DÖDLIGT HJÄRTSJUK - VISSTE INGET Hjärtsvikt är Sveriges största och farligaste folksjukdom. Enligt Hjärt- och lungfonden beräknas drygt 250 000 svenskar vara drabbade av hjärtsvikt. Hjärtsvikt är farligare än många trott.

LÄS MER

Tillbaka till toppen
Anpassad sökning
Din hälsa i vårt fokus!