Hjärtklappning information
Hjärtklappning information
Vitamin D och benskörhet

Klimakteriet

Det är inte ovanligt av kvinnor i klimakteriet besväras av hjärtklappningar. Hjärtklappningar i klimakteriet tillsammans med rodnad och svettningar ingår i så kallade vasomotoriska symptom.

En duktig flicka

Klimakteriet fysiologi

Fysiologiskt innebär klimakteriet minskad östrogenproduktion med successivt upphörande av menstruation. Klimakteriet inträffar vanligtvis mellan åldrarna 45 och 55 år och för kvinnor i Sverige ligger genomsnittsåldern för menopaus runt 51 år.

Klimakteriet symptom

Symptomen börjar vanligtvis runt 40 års ålder och kan presenteras som följande:

 • oregelbunden menstruation
 • hjärtklappning
 • värmevallningar
 • nattliga svettningar
 • viktökning
 • urinvägsproblem
 • vaginal torrhet och irritation
 • humörsvängningar
 • sömnlöshet
Klimakteriet och hjärtklappning

SignFÖR TIDIGT KLIMAKTERIUM - ETT RELATIVT OKÄNT OMRÅDE Det är inte ovanligt att kvinnor i klimakteriet drabbas av hjärtklappningar, svettningar och värmevallningar. Camilla hade hamnat i klimakteriet, bara 29 år gammal.

LÄS MER

Klimakteriet diagnos

En bra upptagning av sjukdomshistoria med typiska symptom räcker för diagnosen och någon kontroll av hormoprover behövs i regel inte.

Överproduktion av sköldkörtelhormon och blodmalignitet kan ge svettningar varför i vissa utvalda fall kan kontroll av i första hand sköldkörtelprover vara befogad.

Tillbaka till toppen

Konsekvenser av östrogen förlust

För tidig menopaus utan östrogensubstitution ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar.

Symptomatisk kranskärlssjukdom uppkommer ca 10 år tidigare hos män än hos kvinnor före menopausen under förutsättning att de inte har några andra riskfaktorer för hjärtkärlinsjuknande såsom diabetes, högt blodtryck, förhöjda blodfetter, rökning eller ärftligt anlag.

Det finns data som tyder på att nivåer av det "onda" kolesterolet eller LDL börjar öka och nivåer av det "goda" kolesterolet eller HDL börjar falla flera år innan den sista menstruationen.

Långsam ökning av det "onda" kolesterolet liksom triglycerider i blodet bland annat predisponerar postmenopausala kvinnor för hjärt-kärlsjukdomar.

Följden blir att kvinnor efter klimakteriet drabbas av hjärtsjukdomar i samma takt som män.

Observera att kvinnor med diabetes till skillnad från kvinnor utan diabetes har en tendens att utveckla tidig åderförkalkning och verkar inte dra nytta av det relativa premenopausala skyddet.

Kan man förebygga kranskärlssjukdom hos kvinnor med hormonbehandling?

Hjärtklappningar

NEJ. Studier har visat precis tvärtom en liten men statistiskt signifikant ökning av insjuknande och dödlighet i hjärt-kärlsjukdom.

Så om man bestämmer sig för hormonbehandling då ska det inte vara på den här indikationen.

Brist på östrogen är också en känd riskfaktor for osteoporos eller benskörhet. Följden blir förlust av benmassa med markant ökad risk för frakturer efter klimakteriet.

HRT - Hormone Replacement Therapy

Hormonbehandling indikation

Den enda godkända indikationen för hormonell substitutionsbehandling (eller "HRT - Hormone Replacement Therapy" på engelska) är uttalade symptom i form hjärtklappningar, värmevallningar och nattliga svettningar med försämrad livskvalitet som följd.

Östrogen kan administreras som tabletter, hudplåster, gel, lokal vaginal beredning eller implantat.

Progesteron

Hos kvinnor med intakt livsmoder skall östrogen kombineras med gulkroppshormon progesteron för att förhindra överstimulering av livmoderslemhinnan och utveckling av livmodercancer.

Östrogen biverkningar

 • illamående
 • bröstsmärta
 • viktökning

Östrogen kontraindikationer

Absoluta kontraindikationer:

 • bröstcancer
 • livmodercancer
 • tromboembolisk sjukdom (proppbildning)
 • akut leversjukdom

Östrogen och risker

Östrogen behandling innebär risk för utveckling av:

 • bröstcancer
 • livmodercancer
 • proppar i kroppen

Användning av östrogen hos postmenopausala kvinnor kan leda till överstimulering och förtjockning av livmoderslemhinnan vilket i sin tur kan leda till utveckling av livmodercancer. Hormonbehandling dessutom förknippas med måttligt ökad risk för utveckling av bröstcancer.

Regelbunden mammografi är indicerat för kvinnor över 50 års ålder som har påbörjat hormonbehandling.

Östrogenläkemedel och cancerrisk

SignÖSTROGENLÄKEMEDEL FÖRDUBBLAR RISKEN FÖR LIVMODERCANCER Risken för livmodercancer ökar även vid låga halter. Det är vid behandling med lågpotenta östrogener i tablettform som man har kunnat fastställa ökningen av risken för cancer.

LÄS MER

Viktigt att observera vid hjärtklappningsbesvär

Tänk på att sluta med hormonbehandling om du har till exempel blivit opererad och förväntas vara liggande eller stillasittande i flera veckor.

Vid planerade kirurgiska ingrepp rekommenderas utsättning av hormonbehandling minst 4 veckor i förväg.

Tillbaka till toppen

Vad kan jag göra för att lindra mina besvär?

Hälsosam livsstil

Bra kost med ökat intag av:

 • soja (diskutabelt)
 • omega 3-fetter
 • frukt och grönsaker
 • adekvat intag av kalcium / vitamin D

Regelbunden motion

Minimum av stress

Överdriven svettning

Överdriven svettning - Botox

SignSTÄNDIGT GENOMBLÖT AV SVETT ÅRET RUNT Patienter söker hjälp eller remitteras till svettmottagningen på Sophiahemmet i Stockholm för behandling med botulinumtoxin. Botulinumtoxin (botox) sprutas in i huden vid problemområdena och minskar på så sätt nervernas signaler till svettkörtlarna.

LÄS MER

Tillbaka till toppen
Anpassad sökning
Din hälsa i vårt fokus!
Hjärtklappning information