Hjärtklappning information
Hjärtklappning information
Ablation vid förmaksflimmer

Hjärtklappning och behandling

Korrigering av utlösande faktorer är ofta den enklaste och säkraste formen av behandling vid hjärtklappning. Information om förhållanden som kan leda till hjärtklappning, såsom överdrivet koffein eller alkoholintag, rökning eller känslomässigt upprörande händelser är viktiga.

Receptfria läkemedel som till exempel olika nässpray kan innehålla substanser som kan ge hjärtklappning. Hjärtklappning i primärvården

Hjärtklappning och läkemedel

Användning av läkemedel vid hjärtklappning förblir grunden för behandling av de flesta hjärtarytmier.

Betareceptor-blockerande läkemedel

I primärvården ordineras ofta så kallade betablockerare i form av tabletter Inderal (propranolol) i lämplig dosering mot hjärtklappning. Medicinen kan dock inte användas på patienter med så kallad KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) där man istället väljer tabletter Emconcor. Den sistnämnda medicinering kan tyvärr inte användas på patienter med astma där man istället kan välja tabletter Isoptin eller Verapamil om inga andra kontraindikationer föreligger.

Det viktigaste målet är att uppnå så kallade terapeutiska koncentrationer av läkemedel som utövar bra terapeutiska effekter på hjärtarytmi utan några biverkningar.

Behandlingen individualiseras alltid.

Viktigt att observera vid hjärtklappningsbesvär
Viktig information

Vid ihållande hjärtklappning och i synnerhet hjärtklappning i kombination med bröstsmärta, andfåddhet och svimningskänsla krävs det en akut läkarbedömning och åtgärd.


Ablationsbehandling

Om du besväras av hjärtklappning på grund av förmaksflimmer och antiarytmiskbehandling inte ger ett tillfredställande resultat kan en ablationsbehandling kanske vara ett alternativ för dig.

I flera studier har det bevisats att förmaksflimmer kan utlösas av en extraslag som kommer från lungvenerna, det vill säga blodkärl som leder blod från lungorna till vänstra övre delen av hjärtat som kallas för vänster förmak. Man gör en kartläggning varifrån impulserna kommer och sedan isolerar man dem (detta kallas för ablation) med hjälp av radiofrekvensenergi.

Risken finns att förmaksflimmer återkommer men symptomen avtar med tiden varför man gör en utvärdering av effekten först efter att 3-6 månader gått.

Vem skall erbjudas en ablationsbehandling?

Patienter med så kallat paroxysmalt (periodiskt) förmaksflimmer och uttalade symptom, där antiarytmisk medicinering ej haft tillfredställande effekt anses vara de mest optimala kandidaterna för ablationsbehandlingen.

Dock görs bedömningen alltid individuellt.

Ablation vid förmaksflimmer

SignKAN MAN BLI AV MED SITT FÖRMAKSFLIMMER? Förmaksflimmer behandlas vanligen med mediciner. Om effekten uteblir eller oacceptabla biverkningar tillkommer kan en så kallad kateterburen ablation utföras.

LÄS MER
Tillbaka till toppen

Har du genomgått en ablationsbehandling?

KOMPLIKATIONER (som kan vara livshotande)

Om du har nyligen genomgått en ablationsbehandling ska du bland annat vara observant på följande tillstånd/symptom:

Perforation av hjärtväggen med hjärtamponad (blod runt omkring hjärtat)

  • relativt snabb utveckling av andfåddhet och trötthet även vid ringa ansträngningsgrad.

Stroke

  • tillkomst av bland annat dubbelseende, talsvårigheter eller domningar respektive svaghet i ansiktsmuskulaturen och/eller extremiteterna

Atrioesophageal fistula - kommunikation bildas mellan hjärtat och matstrupen

  • låggradig feber och sväljningssvårigheter oftast inom loppet av 1-2 veckor efter behandlingen

Utvecklingen av ärrvävnad i lungvener

  • gradvis utveckling av andfåddhet och blodtingerade upphostningar 2-3 veckor efter behandlingen
Viktigt att observera vid hjärtklappningsbesvär
Viktig information

Vid oklara, mer intensiva eller nytillkomna symptom kontakta din behandlande läkare!

Endoskopisk ablation

Titthålsoperation mot förmaksflimmer

SignNÄR KATETERBUREN ABLATION INTE HJÄLPER Vid kateterburen ablation av förmaksflimmer måste ca 30% av patienterna göra ingrepp flera gånger. Patienter som trots detta har sitt förmaksflimmer kvar kan erbjudas ett titthålsingrepp, så kallad endoskopisk ablation.

LÄS MER

Fladderablation

Förmaksfladder är en form av hjärtrytmrubbningen som uppstår genom att en elektrisk återkopplingskrets bildas i hjärtat. De elektriska impulserna som bildas fotleds till nedre delen av hjärtat.

Fladderablation är mycket enklare ingrepp vilket innebär att risken för komplikationer minskar avsevärt jämfört med ablation vid ett förmaksflimmer.

Ablation vid förmaksfladder görs med hjälp av kylbehandling och är smärtfri.


Tillbaka till toppen
Anpassad sökning
Din hälsa i vårt fokus!