Hjärtklappning information
Hjärtklappning information
Brustet hjärta

Hjärtklappning och stress

Stressreaktionen är en grundläggande överlevnadsinstinkt och kroppens svar på en livshotande situation där kroppen förbereds inför en så kallad "fight-or-flight" reaktion.

Binjurar utsöndrar stresshormonerna adrenalin, noradrenalin och kortisol. Frisättning av stresshormoner motverkar effekten av insulin och ökar nivåerna av blodsocker.

Andnings- och hjärtfrekvensen liksom blodtrycket stiger för att hjälpa oss att springa fortare och kämpa hårdare.

Så småningom uppkommer en liknande reaktion även när vi möter något oväntat. Vi blir hetsiga, ängsliga och irriterade vilket minskar vår förmåga att resonera och arbeta effektivt.

Den stressade livsstilen- vågar du byta karriär?

SignETT LIV UTAN STRESS - ATT FÅ TILLBAKA KONTROLLEN ÖVER SITT LIV Helén Bjurberg gav allt på jobbet som skolsköterska och blev utmattad. Det är viktigt att analysera sin arbetssituation och ta tag i det man inte är nöjd med i sitt liv. Det är kanske ett nytt arbete som är lösningen.

LÄS MER

Positiv stress

Stress i lagom nivå kan vara positiv och motivera människor att lära sig nya färdigheter.

Den positiva stressen uppstår när din stressnivå är tillräckligt hög för att motivera dig att göra saker på ett tillfredställande sätt.

Någon bestämd nivå av stress som är optimal för alla finns inte. Vi är alla olika individer med olika krav och behov och därmed kan våra reaktioner på stress variera kraftigt.

Tillbaka till toppen

Stress som kronisk sjukdom

Konstant stress kan även på en lägre nivå vara hälsofarlig.

Forskning visar att stress har en dramatisk effekt på immunförsvaret. Stress kan därmed påverka kroppens förmåga att bekämpa olika sjukdomar.

Kvinnohjärtat i fokus

SignDEN VANLIGASTE DÖDSORSAKEN BLAND KVINNOR I SVERIGE? Hjärt-kärlsjukdomar och inte bröstcancer är den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor i Sverige. Kvinnors hjärtsymptom är ofta annorlunda än mäns.

LÄS MER

Stressymptom och tecken

Stress kännetecknas av följande symptom och tecken:

 • hjärtklappning
 • yrsel
 • huvudvärk
 • problem med minnet
 • koncentrationssvårigheter
 • bröstsmärtor
 • svettningar
 • högt blodtryck
 • magtarmsbesvär
 • viktökning eller viktminskning
 • brist på energi, trötthet
 • depression, ångest, humörsvängningar
 • känsla av otillräcklighet
 • minskad sexlust
 • sömnstörningar
Unga kvinnor och stroke

SignSTRESS OCH RÖKNING - NÅGRA AV ORSAKERNA De vanligaste symtomen på en stroke är förlamning i arm och/eller ben respektive ansiktsmuskulatur, tal- och synsvårigheter samt plötslig huvudvärk. Behandling med propplösande läkemedel inom tre timmar är livsviktigt.

LÄS MER

Stresshantering

Om du upplever negativa stressymptom måste du antigen minska stressnivån eller förbättra din förmåga att hantera stressen.

 • fokusera på dig själv
 • ta kontroll över din "att göra" lista genom att prioritera saker som är absolut det viktigaste för dig
 • ta reda på vad som stressar dig
 • kan du ändra dina stressorer genom att undvika eller eliminera dem?
 • lär dig muskelavslappningsteknik
 • motionera regelbundet
 • få tillräckligt med sömn
 • ät näringsrik mat
 • minska eller eliminera koffein, nikotin och alkoholintag
Utmattningssyndrom och grön rehabilitering

SignSJUKDOMEN SOM KÄNNS MEN INTE SYNS 57 år gammal och utbränd. Orken tog slut, och det visade sig handla om utmattningssyndrom, alltså utbrändhet. Vägen tillbaka gick via grön rehabilitering.

LÄS MER
Tillbaka till toppen

Takotsubo kardiomyopati

De potentiellt dödliga konsekvenserna av emotionell stress återspeglas i frasen "skrämd till döds".

Stress har associerats med ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.

Takotsubo kardiomyopati ("Broken Heart Syndrome" eller "Brustet hjärta") kännetecknas av en övergående försämring av hjärtats pumpförmåga. Som utlösande faktor har det nämnts en uttalad emotionell eller fysisk stress (t.ex. oväntat dödsfall av en nära vän eller familjemedlem) med ökad utsöndring av stresshormoner som följd. De flesta patienterna är postmenopausala kvinnor med en medelålder på 60-70 år.

Symptom i form av bröstsmärta, andningsbesvär, hjärtklappning, sviktande cirkulation och EKG-förändringar kan likna en hjärtinfarkt.

Det ända sättet att skilja takotsubo kardiomyopati från en hjärtinfarkt är att göra en kranskärlsröntgen.

Prognosen är i allmänhet god vid snabb diagnos och insättning av understödjande behandling.

Betablockerare anses vara den viktigaste delen i basbehandlingen (t.ex. tabletterna Seloken ZOC, Emconcor, Kredex och liknande).

Brustet hjärta

SignSTRESSUTLÖST HJÄRTSJUKDOM DRABBAR KVINNOR ”Brustet hjärta” eller Broken Heart Syndrome är en stressutlöst hjärtsjukdom som uppmärksammas allt mer inom hjärtsjukvården. Får man inte omedelbar intensivvård är risken att dö överhängande.

LÄS MER


Tillbaka till toppen
Anpassad sökning
Din hälsa i vårt fokus!