Hjärtklappning information
Hjärtklappning information
Loop Rekorder - när vanliga metoder inte ger svaret

Hjärtklappning utredning

Den ursprungliga sjukdomshistorien kan ofta ge ledtrådar till bakomliggande orsaker.Viktigt när du får hjärtklappning

När du får hjärtklappning är det viktigt att du är observant på följande saker:

  • Är din hjärtklappning gradvis insättande och upphörande?
  • Har din hjärtklappning en abrupt början och upphörande?
  • Kan din hjärtklappning lindras om du lutar dig framåt, håller andan, dricker kallt vatten eller får iskallt vatten i ansiktet?
  • Hur snabb är din puls?
  • Är din puls regelbunden eller oregelbunden?
Hjärtklappning i primärvården

Viktigt för att ställa rätt diagnos

Ovannämnda observationer kommer att hjälpa din läkare i primärvården att lättare ställa rätt diagnos. Hjärtklappning, avsvimning, svimningskänsla, bröstsmärta eller symtom som tyder på sviktande hjärtfunktion som till exempel andnöd, kan ha hjärtarytmi som bakomliggande orsak.

Observera att hjärtklappningar ofta inte orsakas av strukturella förändringar i hjärtat.

EKG

Efter läkarundersökningen kan man göra ytterligare undersökningar i den fortsatta utredningen.

Det är inte ovanligt att man i det initiala skedet tar ett EKG på patienten för att se om det finns några tecken på strukturella förändringar i hjärtat.

Långtids-EKG registrering (LTER)

Patienter med återkommande episoder med hjärtklappning eller andra komplicerande faktorer (högt blodtryck, höga kolesterolvärde, sockersjuka, rökning, övervikt) behöver utvärderas ytterligare. Detta kommer inledningsvis att omfatta långtids-EKG registrering och eventuellt en lungröntgen (för att bedöma hjärtats storlek och form). Långtids-EKG registrering har störst nytta om episoder med hjärtklappning kommer ofta och EKG initiallt har visat avvikande fynd.

Viktigt att observera vid hjärtklappningsbesvär
Viktig information

Om hjärtklappning är förknippad med avsvimning kan bakomliggande orsaker vara av mer allvarlig karaktär och ställer alltid krav på ofta omgående ytterligare utredning.

Tillbaka till toppen

Tum-EKG

Tum-EKG Ny metod att identifiera tyst förmaksflimmer

SignSTROKE TILL FÖLJD AV FÖRMAKSFLIMMER KAN FÖREBYGGAS Tum-EKG är en helt unik apparat, som ger bättre och mer noggrann diagnostik jämfört med traditionella metoder. Att hitta betydligt fler patienter med förmaksflimmer är den största fördelen med tum-ekg.

LÄS MER

Undersökningar vid hjärtklappning

De mest användbara undersökningar vid hjärtklappning efter den initiala läkarundersökningen är:

  • 12-avlednings EKG
  • lungröntgen
  • ultraljudsundersökning av hjärtat

Hjärtklappning undersökningar och förklaring

EKG vill man se om det föreligger tecken på ischemisk hjärtsjukdom, förtjockning av hjärtat eller överledningsrubbningar.

Lungröntgen

Lungröntgen visar eventuell förekomst av hjärtförstoring eller ansamling av vätska i lungorna.

Ultraljudsundersökning av hjärtat (EKO)

Vid ultraljudsundersökning av hjärtat bedömer man bland annat hjärtrumsdimensioner inklusive eventuell förtjockning av hjärtat, hjärtfunktion, klaffunktion och förekomst av massor inne i hjärtat.

Sviktande hjärta

Uttalat nedsatt vänsterkammarfunktion

Hjärtsvikt - ultraljudsundersökning av hjärtat ekokardiografi eller hjärtinkompensation (EKO)

Arbetsprov och hjärtklappning

Hos patienter med ansträngningsutlöst hjärtklappning kan arbetsprov vara av värde. Arbetsprovet kan avslöja ansträngningsutlösta hjärtarytmier och bevis för underliggande ischemisk hjärtsjukdom.

Viktigt att observera vid hjärtklappningsbesvär
Viktig information

Innan arbetsprovet ska patienter dock genomgå en ultraljudsundersökning av hjärtat för att utesluta allvarliga klaffel eller eventuell förtjockning av hjärtat.Loop rekorder

Loop Rekorder - när vanliga metoder inte ger svaret

SignLOOP REKORDER - ATT FINNA DIAGNOSEN TILL DINA HJÄRTKLAPPNINGSBESVÄR Besväras du av hjärtklappning och din läkare kan inte finna orsaken till dina symptom med vanliga metoder kan man överväga att implantera en loop rekorder. Implantationen görs polikliniskt och tar bara 10-15 minuter.

LÄS MER

Tillbaka till toppen
Anpassad sökning
Din hälsa i vårt fokus!