Hjärtklappning information
Hjärtklappning information

Hjärtklappning och körkort

Patienter med ihållande hjärtklappning och upprepade episoder med avsvimning skall informera körkortsmyndigheten om de innehar ett giltigt körkort. Det är nämligen så att ihållande hjärtarytmier kan leda till lågt blodtryck vilket i sin tur kan försämra cirkulation i hjärnan med avsvimning som följd. När tillfredställande symptomkontroll har uppnåtts kommer tillstånd för fortsatt bilkörning att åter beviljas.

Hjärtklappningar

Tillbaka till toppen
Anpassad sökning
Din hälsa i vårt fokus!