Hjärtklappning information
Hjärtklappning information
Aktuell och saklig information om förmaksflimmer

Förmaksflimmer

Förmaksflimmer är den vanligaste hjärtarytmin. Med stigande ålder blir förmaksflimmer allt vanligare.

Kroniskt förmaksflimmer är nästan alltid förknippat med underliggande hjärtsjukdom. Intermittent, paroxysmalt förmaksflimmer kan förekomma i ett till synes normalt hjärta.

Förmaksflimmer epidemiologi

Ur epidemiologisk synpunkt drabbar förmaksflimmer främst patienter äldre än 65 år och helst med underliggande hjärt-kärlsjukdom.

Förmaksflimmer, stroke och hjärtsvikt

Förmaksflimmer förknippas med olika sjukdomstillstånd inklusive dödsfall, proppbildning (främst stroke), hjärtsvikt och annan sjuklighet.

Förmaksflimmer och stroke

SignSTROKE - EN CHOCK BÅDE FÖR DEN DRABBADE OCH FAMILJEN Domningar i ansiktet, förvirring eller försämrad syn kan bero på propp i hjärnan. Har man förmaksflimmer så löper man större risk att insjukna i stroke. Ungefär var femte strokepatient dör. Det är viktigt att komma snabbt till sjukhuset för ställningstagande till propplösande behandling. Det handlar om minuter.

LÄS MER

Tum-EKG Ny metod att identifiera tyst förmaksflimmer

SignSTROKE TILL FÖLJD AV FÖRMAKSFLIMMER KAN FÖREBYGGAS Tum-EKG är en helt unik apparat, som ger bättre och mer noggrann diagnostik jämfört med traditionella metoder. Att hitta betydligt fler patienter med förmaksflimmer är den största fördelen med tum-ekg.

LÄS MER
Tillbaka till toppen

Förmaksflimmer orsaker

Egentligen pratar man inte om orsaker till förmaksflimmer. Det har istället framkommit att följande tillstånd förekommer oftare hos patienter med förmaksflimmer:

 • högt blodtryck
 • hjärtklaffssjukdom
 • medfödd hjärtsjukdom
 • kranskärlssjukdom
 • hjärtsvikt
 • kardiomyopati
 • status efter hjärtkirurgi
 • kronisk lungsjukdom
 • blodpropp i lungorna
 • en överaktiv sköldkörtel
 • överkonsumtion av alkohol
 • fetma
 • sömnapné
Viktigt att observera vid hjärtklappningsbesvär
Viktig information

Högt blodtryck är en särskilt viktig riskfaktor för utveckling av förmaksflimmer.

Förmaksflimmer och digoxin

Digoxin, förmaksflimmer och ökad dödlighet

SignDIGOXIN ÖKAR DÖDLIGHETEN VID FÖRMAKSFLIMMER UTAN SAMTIDIG HJÄRTSVIKT Enligt en studie ökade dödligheten med 40 procent i gruppen som drabbats av förmaksflimmer utan samtidig sviktande hjärtfunktion. Studien gäller endast behandling med digoxin under en längre tidsperiod.

LÄS MER

Tillbaka till toppen
Anpassad sökning
Din hälsa i vårt fokus!