Hjärtklappning information
Hjärtklappning information

Orsaker till hjärtklappning

Orsakerna till hjärtklappning kan vara många. Det är viktigt att skilja godartade incidenter (hjärtklappning och avsvimning i samband med uppresning eller enstaka extraslag hos patienter med normalt hjärta) från livshotande händelser (så kallat komplett hjärtblock eller ihållande ventrikulär takykardi).

Hjärtklappning - harmlös eller farlig?

SignMÅNGA OLIKA SKÄL TILL HJÄRTKLAPPNING Stress och oro är vanliga orsaker till hjärtklappning. Men om hjärtklappning beror till exempel på förmaksflimmer då är det en allvarlig sak.

LÄS MER

Strukturella förändringar i hjärtat

Prognosen beror väldigt mycket på om det finns några strukturella förändringar i hjärtat som orsakar hjärtklappning och avsvimning. Därmed är första uppgiften i utvärderingen av dessa patienter att ta reda på den bakomliggande orsaken till hjärtklappning och avsvimning.

Självklart är det ju också så att akuta påtagliga besvär kräver i första hand en akutbedömning och behandling.

Hjärtinfarkt hos kvinnor

SignHJÄRTINFARKT HOS KVINNOR Trots tydliga tecken förstod läkarna inte att Eva, 49, drabbats av en hjärtinfarkt. Det dröjde 16 timmar innan Eva fick rätt vård. Då var det för sent.

LÄS MER

Diverse orsaker till hjärtklappning

Förutom strukturella förändringar i hjärtat finns det även andra orsaker till hjärtklappning.

Att vara förgiftad av sin egen sköldkörtel

SignSTRESS KAN VARA HORMONSJUKDOM Hypertyreos eller överfunktion i sköldkörtel misstas ofta för stress eller klimakteriebesvär. Kvinnor drabbas oftare än män.

LÄS MER

Överfunktion i sköldkörtel, blodbrist, lågt blodtryck, infektion och lungsjukdom kan bland annat yttra sig i form av hjärtklappning varför det är viktigt att utesluta även dessa sjukdomstillstånd.

Behandling av grundsjukdomen bör prioriteras.

Tillbaka till toppen

Bantningspiller

Åt medicin mot övervikt - avled!

SignBANTNINGSPILLER MED ETT FARLIGT ÄMNE En 33-årig kvinna i Uppsala avled sedan hon behandlats med en medicin mot fetma. Reductil (sibutramin) kan orsaka förhöjt blodtryck och ökad puls.

LÄS MER

Reductil (sibutramin)

Reductil introducerades på den europeiska marknaden 2001.

Den aktiva substansen i Reductilkapslarna är sibutramin. Reductil minskar suget efter mat och ger en tidigare mättnadskänsla genom att påverka så kallade signalsubstanserna i hjärnan.

Reductil har tidigare ordinerats till patienter med fetma (body mass index på 30 eller högre) eller övervikt med ytterligare riskfaktorer som till exempel sockersjuka och/eller höga blodfetter.

Vanliga biverkningar:

 • hjärtklappning
 • förhöjt blodtryck
 • blodvallningar eller svettningar
 • yrsel
 • huvudvärk
 • illamående
 • muntorrhet
 • förstoppning
 • stickningar i huden
 • sömnsvårigheter

Enligt rekommendation från Läkemedelsverket drogs Reductil tillbaka från marknaden 2010 till vidare. Bakgrunden är att EMA (European Medicines Agency) har gjort en noggrann utredning av SCOUT-studie (Sibutramine cardiovascular outcome trial) som har visat att det finns en ökad risk för kardiovaskulära händelser (hjärtinfarkt och stroke) hos patienter som behandlats med sibutramin jämfört med placebo.

Observera att sibutramin ingår som ingrediens i flera bantningspreparat som säljs via internet.

Läs innehållsförpackningen noggrant!

Naturmedel mot fetma - varning!

SignSIBUTRAMIN - DEN FÖRBJUDNA SUBSTANSEN Sibutramin finns i flera naturmedel som saluförs som bantningspiller, utan att det egentliga innehållet redovisas på förpackningen. Ämnet kan bland annat orsaka kraftig hjärtklappning, illamående, huvudvärk, yrsel, förstoppning och sömnproblem.

LÄS MER
Tillbaka till toppen

GHB

GHB (gammahydroxibutyrat eller gammahydroxismörsyra) finns naturligt i bland annat hjärnan, hjärtat, njurarna och skelettmuskulaturen. Den har är en dämpande effekt på det centrala nervsystemet.

GHB under 80-talet

Under 80-talet har GHB haft utbredd popularitet bland kroppsbyggare på grund av förmåga att stimulera frisättningen av tillväxthormon. GHB förekommer på olika "rave party" där användarna tycker att den förbättrar deras upplevelse på dansgolvet.

Drogen kallas ibland för "liquid ecstasy" eller "liquid X". Det är en klar luktfri vätska som dricks. Den är relativt lättåtkomlig och enkel att framställa.

Efter uppmärksammade dödsfall bland ungdomar narkotikaklassades GHB år 2000.

Färglös, smaklös och luktfri

GHB har använts som »våldtäktsdrog«. Den är färglös och luktfri och har beskrivits som mycket lätt att lägga till i olika drycker. Och som drogbiverkan har det bland annat nämnts minnesförlust.

Biverkningar

 • förvirring
 • huvudvärk
 • yrsel
 • illamående, kräkningar
 • osammanhängande och sluddrigt tal
 • minnesförlust
 • förlust av muskelkontroll
 • sänkt kroppstemperatur
 • andningsproblem
 • medvetandeförlust
 • kramper
 • dödlig utgång - särskilt i kombination med alkohol eller andra droger

Abstinensbesvär

Abstinenssymptom uppkommer snabbt, vanligen inom 1-6 timmar efter den sista dosen och yttrar sig i form av:

 • hjärtklappning
 • ångest
 • skakningar
 • hallucinationer
 • sömnlöshet

Drogberoende utvecklas relativt snabbt och leder till toleransutveckling där allt högre doser av GHB måste intas för att uppleva önskad effekt.

Antidot finns inte

Något motmedel att sätta in vid intoxikation finns inte.

GBL och BD

GBL (gamma-butyrolakton) och 1,4-butandiol (BD) är industrikemikalier som i kroppen kan omvandlas till GHB. De är klassade som hälsofarliga varor.

GHB-dödsfall

SignDOG AV EN GHB-ÖVERDOS Hon blev bara 16 år gammal. GHB är narkotikaklassat, men det 16-åriga flicka hade fått i sig var ämnet butandiol (BD), ett ämne som förvandlas till GHB i kroppen.

LÄS MER

Tillbaka till toppen
Anpassad sökning
Din hälsa i vårt fokus!
Hjärtklappning information